OK
دفترحقوقی هدی فرخی

کودک آزاری

از کودک آزاری بیشتر بدانید

از نظر پزشکی قانونی کودک آزاری عبارت است از آزار جسمی و فیزیکی مکرر شایع توسط یکی از والدین یا هر دوی آنها و یا قیم او ، گاهی نیز ممکن است کودک آزاری نباشد بلکه یک حادثه اتفاق افتاده باشد در دو سوم کودکان زیر سه سال کوک آزاری وجود دارد که آزار در 60% آنها برای کوکان کشنده نیست ولی 10% آز آنها اگر به موقع اقدام به جلوگیری  و کنترل نشود سبب مرگ آنان می شود  کودکان بزرگتر معمولا مورد آزار جسمی قرار می گیرند
آنچه شایع است و در کودک آزاری زیاد اتفاق می افتد صدمات فیزیکی بر پوست و استخوان کودک است در بدن اینگونه کودکان آثار کبودی مشاهده می شود


الف والدینی که مرتکب کودک آزاری می شوند اغلب خود قربانی خشونت والدین بوده اند (مشکلات روحی و روانی آنان)
ب: خانواده هایی که تحت کنترل فشارهای اجتماعی در معرض عدم تعادل قرار گرفته اندمشکلات اقتصادی ،فقر، اعتیاد ،بی سوادی ، بیکاری
ج: والدین جوان و کم تجربه که بلوغ فکری ندارند
نظریه پزشکی قانونی در چنین مواقعی چیست 
الف: وجود آسیب و جراحات که مربوط به چه زمانی است
ب:زدن برچسب کودک آزاری منوط به اظهار نظر صریح پزشکی قانونی است
ج: پزشکی قانونی مشخص می نماید که متهم مرتکب قتل شده یا به دلیل آسیب های مکرر در طول زمانی کودکی است
د: در کودک آزاری معمولا کودک با دست مورد آزار قرار می گیرد و به ندرتا وسیله ی و الت ضرب و جرح


هرگونه فعل يا ترک فعلي که باعث آزار روحي و جسمي و ايجاد آثار ماندگار در وجود يک کودک شود، «کودک آزاري» گفته مي‌شود که برخي از اين آثار مي‌تواند مخفي باشد. حتي ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس کردن کودک در حمام يا زير زمين اشکال مخفي کودک آزاري است. هر گونه تنبيه بدني و تجاوز جنسي به کودک هم از انواع کودک آزاري فيزيکي محسوب مي‌شود. در ايران هم تا پيش از سال 1381کودک ‌آزاري از جرايم خصوصي شناخته مي‌شد و فقط پدر که ولي کودک است به مثابه مالک کودک حق داشت در صورت رخدادن کودک ‌آزاري شکايت کند اما در سال 81، طرحي12 ماده‌اي به پيشنهاد انجمن حمايت از حقوق کودکان به مجلس ارائه شد و با پيگيري کميسيون بهداشت مجلس تصويب شد که بر اساس آن «کودک آزاري» از مصاديق جرايم عمومي قرار گرفت و اعلام جرم عليه مرتکبان کودک ‌آزاري ممکن شد