OK
دفترحقوقی هدی فرخی
بهترین وکیل در امور شرکت ها

بهترین وکیل در امور شرکت ها

با در نظر گرفتن این موضوع که مسایل حقوقی شرکت ها همیشه جزو بزرگ‌ترین دغدغه های صاحبان شرکت ها بوده و با توجه به تنوع مسایل حقوقی قطعا اخذ مشاوره از بهترین وکیل در امور شرکت ها راهکاری است که امروزه صاحبان مشاغل بسیار از آن استفاده می‌کنند

هدی فرخی بهترین وکیل در امور شرکت ها در امور زیر می‌تواند با ارایه بهترین راهکارها حامی منافع شما باشد

 • ارایه راهکار و پیگیری در خصوص ثبت شرکت
 • مشاوره درخصوص تغییرات شرکت و هیات مدیره
 • ارایه مشاوره حقوقی در خصوص مسایل مرتبط با قراردادهای شرکت
 • ارایه مشاوره در خصوص قراردادهای استخدامی شرکتها
 • ارایه مشاوره در خصوص صدور اسناد تجاری و مسایل حقوق بانکی و بورس
 • ارایه مشاوره در خصوص مسایل کیفری و مسئولیت مدنی مدیران
 • امور حقوقی مرتبط با ثبت صورت جلسات شرکت ها
 • دفاع در پرونده های اداره کار و دیوان عدالت اداری

  • امور حقوقی مرتبط با ورشکستگی و انحلال شرکتها شامل ورشکستگی به تقلب و توقف شرکتو قراردادهای ارفاقی
  • امکان حضور در جلسات مذاکرات و تنظیم قراردادها
  • مشاوره در امور حقوقی مربوط به مناقصات و مزایدات و کمیسیون معاملات
  • قبول وکالت دعاوی شرکت ها و همچنین دفاع از دعاوی علیه شرکت
  • و ارایه مشاوره حقوقی به پرسنل و کارمندان شرکت

  جهت تعیین وقت مشاوره با بهترین وکیل شرکت ها با شماره تماس ... هدی فرخی تماس حاصل نمایید


1400/11/24
شماره مقاله :1097 تعداد بازديد :642
بهترین وکیل در امور شرکت ها

درج نظرات مقاله

نويسنده
نظر