OK
دفترحقوقی هدی فرخی

مجازات رابطه نامشروع

مجازات رابطه نامشروع

مجازات رابطه نامشروع و عملیات منافی عفت دون زنا تا ۹۹ضربه شلاق تعزیری ست، تعیین زمان روند تحقیقات بستگی به حجم کاریمقام رسیدگی کننده دارد.مقام قضایی برای شروع تحقیقات می بایست پس از شکایت بر اساس دلایل ابرازی شاکی ظن وقوع جرمداشته باشد تا شروع به تحقیق نماید.لازم به ذکر است جهت تحقیقات دستورارائه پرینت از متن پیامک های به اپراتورهای تلفن همراهداده نمی شود و صرفا دستور ارائه پرینت ورودی و خروجی تماس ها به اپراتورهای تلفن همراه داده می شود .مگر اینکه شخص شاکی از پیام ها عکس گرفته باشد و پرینت آن را به مقام قضایی ارائه دهد که این هم بررسی می شود که آیا منتسب به متهم است یانه یعنی توسط متهم و از خط خودش ارسال شده یا نه یعنی صرف ارئه به عنوان دلیل محسوب نمی شودو صحت و سقم و انتساب آن به متهم بررسی می شود .
رابطه نامشروع از طريق تلگرام و واتس آپ اثباتش بسيار سخت است مگر پيامكهاى مبادله شده با
 دلايل ديگرى ارائه شود
نظريه مشورتي:937/92/7 - 23/5/92

587-1/186-92 

 
نظريه مشورتي:
          به نظر می رسد که به جای ماده 637قانون مجازات اسلامی که فعلاً‌ حاکمیت دارد به اشتباه ماده 537آمده که پس از اصلاح بشرح آتی اظهار نظر می گردد.
الف: صرف درخلوت بودن با نامحرم به نحو مذکور درسوال درصورتی که مرتکب جرمی نشوند درقانون جرم شناخته نشده اعم ازاینکه درمنزل یا داخل وسیله نقلیه باشند زیرا به موجب این ماده رابطه نامشروع ویا عمل منافی عفت را از قبیل تقبیل یا مضاجعه مثال زده است .
ب: چنانچه یکی از طرفین که متهم به زنا هستند با توجه به شرایط شرعی در قانون اقرار به زنا نماید حد براو جاری می گردد واگر دیگری انکار نماید و دلیل موجهی بر ارتکاب زنا نباشد تبرئه می شود" هم چنین است دررابطه نامشروع مادون زنا" که به طریق اولی وبه مراتب دست قاضی در کیفرهای تعزیری باز است،‌اضافه می گردد که در ادله اثبات در امور کیفری مصوب 1392که اقرار درماده 160ازاهم دلایل است باید شرایط مندرج درمواد167و168و169و170و171کاملاً رعایت و احراز گردد که پس از قطع ویقین واحراز شرایط مقرردر فصل دوم " اقرار" اقرارکننده به جرم زنا را، بشود نسبت به او حد جاری کرد.
پ: اصولاً دررابطه نامشروع تحقق تقبیل یا مضاجعه ومانند آن لازم است وصرف خلوت کردن بدون انجام شرایط مقرر که درماده 637ذکر شده رابطه نامشروع تلقی نمی گردد، با این حال تعیین مصداق با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی محکمه است .
ت: به موجب تبصره 2ماده 218قانون مجازات اسلامی مصوب 1392اقرار درصورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی ودر محکمه انجام گیرد.
 
سؤال:
در قانون مجازات اسلامي ماده 537 قانون مجازات اسلامي اشعار ميدارد هرگاه زن ومردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه خواهد شد بفرمائيد:
الف- آيا خلوت با نامحرم مانند خلوت در خودرو و منزل مصداق روابط نامشروع مادون زنا مي باشد يا خير.
ب- درزناي موجب حد اگريكي از طرفين اقرار به زنا نمود وديگري انكاركرد اقرار مقرعليه خودش نافذ است و محكوم به حد مي گردد و منكر تبرئه مي گردد آيا              مي شود گفت اين قاعده به طريق اولي در رابطه نامشروع مادون زنا جاري است يا خير بگوئيم چون رابطه نامشروع طرفيني است اگريكي اقرار كرد ديگري نيز محكوم به شلاق تعزيري است
پ: آيا اساسا در رابطه نامشروع مادون زنا فعل لمس شرط مي باشد يا خير
ت: آيا اقرار نزد بازپرس در دادسرانافذ است يا اقرار در محكمه و نزد قاضي.

مزایای استفاده از وکیل در جرم رابطه نامشروع

اگر چنانچه طرفین در رابطه نامشروع متهم گردیدند دفاعیاتی موجه داشته باشند و به طور مثال مدعی باشند که فاقد عنصر معنوی و فاقد قصد انجام جرم بوده اند مسلماً محکوم نخواهند شد فلذا دفاع وکیل به ایشان می تواند کمک کند که قاضی دادسرا و یا دادگاه ایشان را تبرئه نماید و یا اگر به شهود تعرفه شده و یا حتی گزارش مرجع انتظامی معترض باشند، اظهارات وکیل و دفاعیات وی کارساز خواهد بود.

در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید با دفتر حقوقی هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری تماس نمایید.