OK
دفترحقوقی هدی فرخی

سوالات رایج برای طلاق توافقی

:سوالات رایج برای طلاق توافقی

طلاق توافقی چقدر زمان می برد؟

به طور قطع مدت زمان مشخصی رو نمیتوان برای زمان طلاق توافقی نظر قرار داد اما به طور معمول کمتر از 45 روز زمان میبرد


آیا در طلاق توافقی زوجه میتواند همه حق و حقوق مالی خود رو مطالبه کند؟

همان طور که از اسم طلاق توافقی پیداست کلیه حق و حقوق به صورت توافق بین دو طرف قابل مطالبه خواهد بود


آیا حضور زوج و زوجه در طلاق توافقی در دادگاه باید حتما انجام بگیرد؟

خیر در طلاق توافقی در هیچ کدام از مراحل وجود زوجین در دادگاه الزامی نمیباشد


اگر در طلاق توافقی اصل سند ازدواج موجود نبود چه باید کرد؟

در این مورد میبایست رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح مجددا دریافت کرد