OK
دفترحقوقی هدی فرخی

احکام طلاق و نفقه در اسلام

احکام طلاق و نفقه

:در احکام طلاق

شوهر باید نفقه زن را در زمانی که در عده رجعی بسر می برد مشروط بر اینکه زن قبل از طلاق و در زمان عده،نشوز نکرده باشد همانگونه که شوهر در اصل نکاح نیز باید نفقه زن را بپردازد.شرایط مقدار و کیفیت نفقه در زمان عده
رجعی،همان شرایط و مقدار و کیفیت نفقه در اصل نکاح می باشد.


لازم به ذکر است 
مشاوره حقوقی در خصوص امور دعاوی خانوادگی، توسط وکیل طلاق، وکیل طلاق توافقی، وکیل برای حضانت فرزندان، وکیل
 نفقه
، وکیل مهریه, وکیل برای فرزند خواندگی، و ارائه راهکارهای حل اختلاف فی مابین جهت صلح  یا وکالت در پرونده های حقوقی توسط مجرب ترین  و بهترین مشاور حقوقی و بهترین وکیل طلاق و  وکیل خانواده  خوب در دفتر حقوقی هدی فرخی انجام می شود

 

*به زنی که طلاق بائن داده می شود،نفقه تعلق نمی گیرد مگر اینکه حامله باشد.

اگر منزلی که زن در آنجا طلاق داده شده است،خراب شود یا عاریه ای باشد و مالک آن برای پس گرفتن منزل،مراجعه کند یا استیجاری باشد و مدت اجاره آن به پایان برسد،شوهر باید زن را از آن خانه خارج کرده و به خانه ای ببرد که در شان زن می باشد *اگر زن در منزلی طلاق داده شود که در شان وی نمی باشد باید به منزلی انتقال داده شود که مناسب با اوست و اگر شوهر او بمیرد و گروهی منزل طلاق را به ارث ببرند حق ندارند آن را بین خود تقسیم کنند زیرا حق زن مقدم بر حق تقسیم ورثه است مگر اینکه عده زن به پایان رسیده باشد. *عده وفات برای زنی که شوهر او غایب است زمانی شروع می شود که خبر فوت شوهرش را دریافت می کند. *اگر زن در روز های آخر عده متوجه شود که طلاق داده شده است،عده او تمام می شود و نیازی نیست که از زمان اطلاع،شروع به عده گرفتن کند. عده طلاق از زمان طلاق شروع می شود. *اگر شوهر طلاق غیابی بدهد،عده از زمان طلاق شروع می شود هرچند زن اطلاع نداشته باشد. *تفاوت میان طلاق غایب و فوت غایب: عده طلاق از زمان آغاز طلاق و عده وفات از زمان رسیدن خبر فوت،آغاز می شود.

*

نفقه ها سه عامل و سبب دارند

زوجیت-برخی از خویشاوندان-ملکیت *زوجه ای که با عقد دائمی به زوجیت درآمده باشد مستحق نفقه است به شرط تمکین کامل یعنی اگر زوجه فقط در برخی زمانها و برخی مکان ها تمکین نماید،نفقه به او تعلق نمی گیرد. *به زوجه ناشزه که اطاعت شوهرش را نمی کند،نفقه تعلق نمی گیرد. *خادم گرفتن برای زن در صورتی واجب است که زن در منزل پدرش نیز اهل خادم گرفتن باشد نه اینکه پس از انتقال به منزل شوهرش،خود را دارای مرتبه ای بلند ببیند یا زن بیمار و زمین گیر باشد به گونه ای که نیاز به خدمتکار داشته باشد. *زوجه می تواند مانع سکونت شخص دیگری غیر از زوج در خانه شود.اگر زوجین باهم باشند و زوجه بر طبق معمول و متعارف با همسرش غذا بخورد زوجه حق ندارد نفقه خود را برای مدتی که با همسرش غذا خورده است،مطالبه نماید. 

:نفقه خویشاوندان

نفقه بر پدر و مادر و هرچقدر بالاتر رود واجب است(پدران پدر-مادران پدر-پدران مادر-مادران مادر) و نفقه بر اولاد واجب است هرچقدر که پایین روند. نفقه دادن به شخصی واجب است که فقیر بوده و نتواند کسب درآمد کند. *عدالت و مسلمان بودن شخص واجب النفقه شرط نیست و نفقه دادن به او واجب است هرچند فاسق یا کافر باشد. نفقه دادن به کافر حربی،واجب نیست. *و شرط است مال نفقه دهنده بیش تر از طعام همان روز و شب خود و همسرش باشد پدر در صورتی که زنده بوده و غنی باشد برای نفقه دادن به فرزند،مقدم بر مادر و غیرمادر است و اگر پدر،زنده نباشد یا فقیر باشد،دادن نفقه بر پدر پدر لازم است هرچقدر بالاتر روند و او که نزدیک تر است بر بقیه مقدم می شود.

:نکات نفقه زوجه

١- نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است ٢- زن می تواند نفقه معوقه (زمان گذشته )خود را مطالبه كند وبرای وصول آن در دادگاه دعوی نماید ولی خویشاوندان نسبی فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند . ٣- نفقه زن مشروط به فقر و یا تمكن مرد نیست . زن ، اگر چه ثروتمند یا شاغل باشد می تواند از شوهر نفقه بخواهد . در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه زن حق خواهد داشت كه از دادگاه تقاضای طلاق نماید . اما در نفقه اقارب فقر یك طرف و تمكن طرف دیگر شرط تحقق وجوب نفقه است . ٤- نفقه زوجه تكلیف یك جانبه است و در حقوق ایران زن مكلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست ، در حالی كه نفقه اقارب یك تكلیف متقابل است (یعنی فرزند مكلف به دادن نفقه به والدین و پدر مكلف به دادن

نوه هاست ) ٥- طلب زن از بابت نفقه ممتاز محسوب می¬شود و در صورتی که دارایی زوج کفاف همه دیون او راننماید، 

حق زن بر سایر طلبکاران مقدم است.

حق زن بر سایر طلبکاران مقدم است.

مدارک لازم برای طلاق توافقی چیست؟

زمانی که زوجین بخواهند درخواست طلاق توافقی را به دادگاه ارائه بدهند مدارکی به شرح ذیل برای ثبت آن نیاز است:
1- شناسنامه زوجین
2- کارت ملی زوجین
3- اصل عقدنامه در صورتی که در دسترس نباشد یا مفقود شده باشد هر یک از زوجین یا وکلای آنها می توانند با مراجعه به دفترخانه ای که عقد در آن صورت گرفته مراجعه نمایند و تقاضای رونوشت نمایند.

شرط وکالت زن در طلاق چیست؟

طلاق منـحصر به اراده مـرد است و از حقوق مخـصوص به زوج می بـاشد.
ولـی طبـق قانون شوهر می تواند با دادن وکالت در طلاق به زن این اراده را انتقال دهد تا زن هر زمان که خواست خود را مطلقه نماید. شـرط وکـالت در طلاق می تواند حین عقد در عقدنامه آورده شود و یا بعد از عقد در دفاتـر رسمی ثبت اسناد تنظیم گردد.

آیا اگر همسرم مانع ملاقات فرزند شود می توان تقاضای مجازات او را نمود؟

ملاقات فرزند مشترک حق طبیعی، اخلاقی و قانونی والدین می باشد و نمی توان هیچ یک از والدین را از ملاقـات فرزند خود بدون عذر قانونی محروم نمود. طبق ماده 54 قانون حمایت خانواده؛ کسی که مانع ملاقات فرزند شده است در بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه 8 و در صورت تکرار حداکثر مجازات مذکور در قانون مجازات می شود.

در صورت فوت پدر، حضانت فرزند با چه کسی است؟

حضانت فرزند حق و در عین حال تکلیفی است که قانون برای حفظ و نگهداری کودک به والدین سپرده است. وظیفه حفظ و نگهداری فرزندان زندگی مشترک بر عهده والدین است. در صورت فوت پدر طبق قانون مدنی در هر حال با مادر است.

مزایای مطالبه نفقه فرزند توسط وکیل خانواده چیست ؟

نفقه فرزند مشترک از جمله امور مالی می باشد که زوجین در صورت جدایی و یا طلاق باید نسبت به آن اظهارنظر نمایند. مطالبه نفقه فرزند توسط

 وکیل خانواده مسلماً هر وکیل با توجه به تعاریف قانونگذار و دفاعیات مستدل و مدارکی که بدست آمده است میتواند جهت اثبات نفقه فرزند از طریق محاکم وارد عمل شود.